Vzor prevádzkového poriadku v kozmetickom salóne aj na stiahnutie

01.06.2022

Azda najväčší strašiak pri otváraní kozmetického salónu je správne napísať prevádzkový poriadok. Spolu sa na to pozrieme a prevádzkový poriadok zvládneš napísať ľavou-zadnou. Prikladám aj vzorový prevádzkový poriadok na stiahnutie.

Kozmetický salón - zariadenie starostlivosti o ľudské telo patrí medzi tie prevádzky, ktoré musia mať vypracovaný prevádzkový poriadok podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Táto vyhláška o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo hovorí, že prevádzkový poriadok takéhoto zariadenia musí obsahovať:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
 • druh a spôsob poskytovania služieb, zdravotné kontraindikácie služieb a zakázané úkony pri poskytovaní služieb
 • podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov zariadenia
 • návod na použitie prístrojov
 • zdravotné kontraindikácie použitia prístrojov
 • postup pri mechanickej očiste, dezinfekcii a sterilizácii pracovných nástrojov a prístrojov
 • postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia
 • spôsob skladovania a manipulácie s bielizňou
 • spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia
 • spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Takto vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Všetky podstatné informácie a hlavne vždy aktuálne informácie nájdeš na stránkach hygieny pod záložkou "Katalóg služieb". Ja sa ti posnažím nižšie čo najviac vysvetliť základné pojmy z prevádzkového poriadku.

Krok za krokom - vysvetlenie pojmov:

prevádzkovateľ: tvoje meno a adresa podľa živnostenského listu

názov a adresa prevádzky: názov salónu a adresu salónu

druh prevádzky: kozmetický salón

otváracie hodiny: na objednávku

Zoznam poskytovaných služieb: 

druh: Neinvazívne a semiinvazívne (bez narušenia integrity povrchu tela, slizníc a prirodzeného stavu tela alebo s ľahkým - povrchovým narušením mechanickým alebo optickým narušením):

 • kozmetické služby klasické, koloristika (maľovanie na telo), tanning, kozmetická depilácia voskom, brazílska depilácia
 • kozmetická elektrokoagulácia
 • kozmetická mikrodermabrázia
 • biostimulačný laser
 • kozmetické použitie biolampy
 • kozmetické ošetrenie vysokofrekvenčným ozonizérom
 • solárium, biosolárium, kolagénové solárium
 • kozmetické použitie ultrazvuku
 • kozmetické použitie myostimulácie, myolifting, facemyolifting
 • hĺbkové teplo - infrasauna
 • telové zábaly
 • masáž horúcimi kameňmi
 • kyslíkovo - ozónové procedúry - naparovanie ozónom, inhalácia kyslíka
 • sviečkovanie
 • kozmetická mezoterapia
 • škrabkanie (áno, aj taká služba existuje)
 • a iné - vypíšeš všetky, ktoré plánuješ v salóne prevádzkovať


druh: Invazívne služby (v dôsledku invazívnej služby dochádza k narušeniu až deštrukcii tkanivových štruktúr):

 • tetovanie
 • permanentný make-up
 • nastreľovanie náušníc
 • piercing, expander


druh: Služby alternatívnej medicíny orientované na starostlivosť o ľudské telo:

 • ichtyoterapia
 • hirudoterapia
 • rei-ki
 • relaxácia pod pyramídou
 • a iné


Opíšeš pracovný postup pri každej službe, kontraindikácie a zakázané úkony, ak existujú (napríklad pri ošetrení pleti s rosaceou sa nevykonáva masáž).

Všeobecné kontraindikácie ku kozmetickému ošetreniu sú:

 • neošetrujeme materské znamienka, jazvy
 • neošetrujeme očnú bulvu a rohovku
 • precitlivenosť a alergia na používané prípravky
 • akútna chorobnosť klienta
 • klient je pod vlyvom alkoholu alebo drog

Čo znamená kontraindikácia v kozmetickom ošetrení?

 • zakázaný úkon, ktorý by mohol zhoršiť stav klienta
 • vylúčenie niektorých úkonov pri určitých stavov organizmu klienta
 • závažné príčiny a dôvody zákazu použitia nejakého produktu, úkonu či spôsobu ošetrenia
 • je taký stav alebo ochorenie u klienta, ktoré sú prekážkou poskytnutia danej služby klientovi

Každá služba má svoje vlastné kontraindikácie, tie by si mala nájsť v študijných či informačných materiáloch k tvojím procedúram. Tie najčastejšie služby nájdeš aj v katalógu služieb spracované priamo od "hygieny".

Prístroje

Do prevádzkového poriadku vypíšeš všetky prístroje, ktoré sa v salóne budú nachádzať - návod na použitie, zdravotné kontraindikácie nájdeš v materiáloch od prístroja, stačí tieto údaje opísať. Prikladáš aj potvrdenie o zaučení do obsluhy prístroja výrobcom alebo dodávateľom a vyhlásenie o zhode prístroja, ktoré ti príde s prístrojom, za predpokladu, že je kupovaný v EÚ (najideálnejší stav).

Ďalej ešte...

Do prevádzkového poriadku dopĺňaš používanú dezinfekciu (ods. f 4) a parametre sterilizátora (ods. f 5), ak budú používané. Prikladáš aj zmluvu o spracovaní nebezpečného odpadu, ak ho budeš produkovať (ods. j 4). Všetky potrebné údaje vieš vyčítať vždy z návodou na používanie. 

Zdravotnú spôsobilosť preukazuješ potvrdením od obvodného lekára.

Všetky ostatné informácie sú v prevádzkovom poriadku predvyplnené, stačí si ich prečítať a poprípade upraviť podľa tvojej situácie.