Stredná kozmetická škola

30.05.2022

Ako žiačka, alebo žiak základnej školy sa možno pýtate, aké sú vaše možnosti po ukončení štúdia. Zaujímate o kozmetiku? Už teraz sa cítite dobre v kozmetických salónoch? Je tu jedna možnosť, ktorú by ste mali zvážiť: stredné kozmetické školy. Tieto školy ponúkajú programy špeciálne navrhnuté tak, aby vás pripravili na kariéru v kozmetike.

Stredné kozmetické školy poskytujú vzdelávanie v oblasti líčenia, ošetrenia pleti ale aj základy podnikania. Ak hľadáte vynikajúcu kariéru, chcete pomáhať ľuďom cítiť sa krásne, ale aj dobré finančné ohodnotenie, stredná kozmetická škola môže byť pre vás ideálnou voľbou.

V tomto blogu sme pre vás pripravili zoznam 21 kozmetických stredných škôl na Slovensku, kde môžete získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré vás posunie bližšie k vašej vysnívanej kariére kozmetičky, alebo kozmetika.

Každá stredná škola má svoje špecifiká ako napríklad miesto kde bude prebiehať odborná prax, alebo špecifické doplňujúce predmety. Čo však majú spoločné je dosiahnuté vzdelanie, získané znalosti a následné uplatnenie na trhu práce.


Odbor

6446 K, Kozmetička, Kozmetik


Podmienky na prijatie

Úspešné ukončenie Základnej školy.

Výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.


Forma štúdia

4 ročné štúdium.

Týždeň rozdelený na tri dni teórie a dva dni praxe.


Ukončenie štúdia

Úplné stredné odborné vzdelanie. Maturitná skúška, alebo výučným listom.


Príbuzné školské odborné predmety

 • 6425 kaderník, vizážista
 • 6456 H kaderník
 • 6424 manikér, pedikér
 • 6426 L vlasová kozmetika
 • 6362 M kozmetička a vizážistka


Čo získa absolvent kozmetického štúdia

 • Široký odborný profil v oblasti dermatológie, kozmetiky, technológie a kozmetických materiálov.
 • Znalosť odborných, teoretických a praktických zručností, noriem, technologických postupov v oblasti kozmetických služieb.
 • Znalosť zásad bezpečnosti, ochrany zdravia, hygieny, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri práci.
 • Schopnosť zostaviť ponuky služieb a aplikovať ich v praxi.
 • Schopnosť cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.
 • Efektívne vybrať pracovné postupy s ohľadom na dodržiavanie technologických noriem a s prihliadnutím na individuálne želanie zákazníka.
 • Spoznať sortiment, vlastnosti a zloženie kozmetických materiálov a ich použitie a účinky.
 • Osvojiť si odbornú terminológiu vo svojom odbore.
 • Schopnosť orientovať na trhu s kozmetickými prípravkami.
 • Schopnosť diagnostikovať pleť a určiť vhodný spôsob jej ošetrenia a kozmetického zásahu.
 • Získa vedomosti o stavbe, činnosti a funkcii ľudského tela, kože a kožných chorôb.
 • Získa vedomosti o zdravotno-hygienických postupoch.
 • Vykonať rôzne druhy depilácie a epilácie.
 • Povrchovo a hĺbkovo vyčistiť pleť.
 • Aplikovať kozmetické masky a zábaly.
 • Vykonať kozmetickú masáž rúk, tváre, krku, očného okolia a dekoltu.
 • Aplikovať rôzne druhy líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov.
 • Upraviť a zafarbiť obočie, riasy, mihalnice a chĺpky.
 • Vykonať denné, večerné, svadobné a extravagantné líčenie.
 • Mokrú manikúru.
 • Lakovanie nechtov.
 • Základy manikúry a pedikúry.
 • Rôzne druhy peelingov pre jednotlivé typy pleti.
 • Používať moderné kozmetické technológie a prístroje.
 • Získanie primeraného všeobecného vzdelania.
 • Prípravu na štúdium na vysokých školách príbuzného zamerania.
 • Motiváciu a schopnosť sústavne sa vzdelávať štúdiom, ďalšou odbornou literatúrou a sledovať vývojové trendy v kozmetických službách.
 • Schopnosť otvoriť sa novým trendom a metódam v praxi.
 • Vedomosti z cudzieho jazyka na úrovni, ktorá umožní priamu komunikáciu a štúdium zahraničnej odbornej literatúry.
 • Naučiť sa nadviazať kontakt, kultivovane a taktne komunikovať s ľuďmi.


Aké bude uplatnenie absolventa strednej kozmetickej školy

 • Poznanie podstaty a princípov podnikania v službách.
 • Znalosť základných ekonomických zákonitosti, podnikovej ekonomiky a makroekonomiky a hospodárskej administratívy s možnosťou ich využitia v praxi.
 • Činnosti spojená s ekonomickým poradenstvom a účtovníctvom.
 • Schopnosť vybaviť písomnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou s použitím informačno-komunikačných technológií.
 • Znalosť zásady práce súvisiace s riadením a organizovaním pracoviska.
 • Uplatnenie ako odborný zamestnanec, manažér, alebo ako samostatný podnikateľ vo firmách zaoberajúcimi sa výrobkami dekoratívnej a telovej kozmetiky a iných kozmetických a vizážistických službách.
 • Absolvent bude môcť poskytovať svoje služby v kozmetických salónoch, v strediskách komplexných služieb, v hoteloch, kúpeľoch, v divadlách, alebo v televízii.


Zoznam stredných kozmetických škôl na Slovensku


Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Bratislava - Beauty Care Study

Kontakt

 • Svätoplukova 2, 821 08, Bratislava
 • +421 911 931 489
 • +421 221 025 910
 • office@beautycare-study.sk
 • beautycare-study.sk

Prax

 • Prax bude prebiehať v kozmetických salónoch školy s kadernickými a kozmetickými službami pre klientov z Bratislavy a okolia.

Vybavenie školy

 • Moderné školské prostredie s výborným materiálnym a technickým vybavením.
 • Triedy sú vybavené moderným nábytkom.
 • Škola má dve informatické učebne s internetovým pripojením a modernú knižnicu.

Školské úspechy

 • Žiaci sa zúčastňujú medzinárodných a celoslovenských výstav a súťaží kde pravidelne získavajú úspechy a ocenenia v rámci svojho študijného odboru.
 • Škola v roku 2007 získala Londýnsky International Education Society certifikáte.
 • Absolventi získajú celosvetovo uznávaný medzinárodný certifikát vzdelania IES.
 • Súčasný rating školy je stupeň "BB+" teda kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

Zahraničné stáže

 • Leonardo da Vinci
 • Erasmus plus v Českej Republike (Pardubice, Domažlice), Nemecku (Lipsko), Anglicku (Londýn, Portsmouth, Corby), Lotyšsku (Riga)
 • Odborné exkurzie vo Francúzsku, Taliansku, Česku a Španielsku.

Ubytovanie a strava

 • Škola poskytuje žiakom ubytovanie v školskom internáte priamo v budove SOŠ. K dispozícii je aj školská jedáleň a automaty rýchleho občerstvenia.

Iné odbory

 • Žiak má možnosť získať vzdelanie v iných príbuzných odboroch ako napríklad kozmetička a vizážistka.


Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice

Kontakt

 • Gemerská 1, 040 11, Košice
 • 055 642 4371
 • gemerska@sosbeautyke.sk
 • sosbeautyke.sk


Stredná odborná škola služieb

Kontakt


Súkromná stredná odborná škola

Kontakt


Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kontakt


Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským, KOLÁROVO

Kontakt


Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda, Michalovce

Kontakt


Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou

Kontakt

 • A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
 • +421 057 44 63258, 44 63259
 • sosvt@sosvt.sk
 • www.sosvt.edupage.org

Prax

 • Škola má vlastný kozmetický salón kde prebieha odborná prax pod dozorom pedagóga. Žiaci sa učia najprv na modeloch a neskôr aj na zákazníkoch. V poslednom ročníku je žiakom umožnené samostatne vykonávať kompletné ošetrenie pleti zákazníkov.

Iné odborné predmety

 • 6362 M kozmetička a vizážistka


Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kontakt


Stredná odborná škola techniky a služieb

Kontakt

Prax

 • Skupinová odborná prax prebieha vo vlastnom školskom kozmetickom salóne. Individuálna prax prebieha v súkromných kozmetických salónoch v okresoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánskom kde má škola uzatvorené zmluvy.


Súkromná stredná odborná škola

Kontakt

Teória

 • Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.

Prax

 • Praktické vyučovanie prebieha v Kozmetickom salóne Mirka na Komenského ulici v Bardejove ako aj priamo v školskom kozmetickom salóne. ​


Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kontakt


Stredná odborná škola obchodu a služieb

Kontakt

 • Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín
 • 043 586 31 64
 • 0918 370 875
 • skola@sosdk.sk
 • Sosdk.edupage.org


Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Kontakt

 • Jesenského č. 1, 940 62 Nové Zámky
 • +421 35 6428642
 • +421 35 6428625
 • sos@sosdsnz.sk


Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Kontakt


Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice

Kontakt


Stredná odborná škola podnikania a služieb

Kontakt

 • Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
 • 043/552 23 48 (sekretariát)
 • sosno@sosno.sk
 • www.sosno.sk


Združená stredná škola obchodu a služieb

Kontakt

Prax

 • Študentky a študenti majú prax v školskom kozmetickom salóne s moderným vybavením.

Školské úspechy

 • Študentky a študenti sa pravidelne zúčastňujú školení s odborníkmi o najnovších trendoch v oblasti kozmetiky a dermatológie a sú úspešné na medzinárodných súťažiach.


Stredná odborná škola obchodu a služeb,

Kontakt


Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Trnava

Kontakt


Stredná odborná škola V podnikania v remeslách a službách,

Kontakt


Záver

Dúfame, že sme vám pomohli nájsť strednú kozmetickú školu podľa vašich predstáv. Vďaka skúseným inštruktorom, skvelým osnovám a moderným zariadeniam vám tieto školy pomôžu dosiahnuť vaše ciele. Tak na čo ešte čakáte? Začnite svoju cestu za povolaním kozmetičky ešte dnes!